Sign this petition, you get a butterfly!

to sign the petition below, cut and paste
http://www.thepetitionsite.com/takeaction/772780461?ltl=1168965805

We, the Undersigned, endorse the following petition:
RECOGNIZE INDEPENDENT STATE OF KOSOVA
Target: George W. Bush, President
Sponsor: Alternativistat – ADK
Signatures: 166
Goal: 50,000
Deadline: Ongoing…

Recognize independent state of Kosova
Njiheni shtetin e pavarur të Kosovës

166 8:33 am PST, Jan 16 Stefan Kochi
165 8:28 am PST, Jan 16 Aida Tocilla
164 8:21 am PST, Jan 16 Afërina Skeja
163 8:20 am PST, Jan 16 Maria Tucci
162 8:14 am PST, Jan 16 Thomas Pirovano
161 8:08 am PST, Jan 16 Edvin Cami
160 8:05 am PST, Jan 16 Fatmir Qeleposhi
159 8:05 am PST, Jan 16 seda çýnar
158 8:04 am PST, Jan 16 Fatos Dingo
157 8:04 am PST, Jan 16 Flutura Duraku
156 7:57 am PST, Jan 16 Idriz HAXHIAJ
155 7:53 am PST, Jan 16 Anonymous
154 7:46 am PST, Jan 16 Meral Kaqamaku
153 7:40 am PST, Jan 16 Denada Daja
152 7:33 am PST, Jan 16 Michael Barth
151 7:32 am PST, Jan 16 Lawrence Smith, BA
150 7:31 am PST, Jan 16 Dashamir Bërxulli
149 7:31 am PST, Jan 16 Agron Abdullahi
148 7:30 am PST, Jan 16 Gani Pireva
147 7:23 am PST, Jan 16 Ed S. Alster
146 7:22 am PST, Jan 16 Besart Berisha
145 7:21 am PST, Jan 16 Myfide Cecelia
144 7:01 am PST, Jan 16 Nora Ahmetaj
143 6:56 am PST, Jan 16 Aferdita Dauti-Heilman
142 6:49 am PST, Jan 16 Valbona Thaqi
141 6:43 am PST, Jan 16 dr.Xhavid Duraku
140 6:41 am PST, Jan 16 Ismer mjeku
139 6:40 am PST, Jan 16 Valdet Qyrfyci
138 6:31 am PST, Jan 16 Christina Hardy
137 6:28 am PST, Jan 16 Valentina Selimi
136 6:28 am PST, Jan 16 Suzana Varvarica Kuka
135 6:19 am PST, Jan 16 Laç BERISHA
134 6:15 am PST, Jan 16 Gjelbrim Isahu
133 6:07 am PST, Jan 16 Anonymous
132 6:05 am PST, Jan 16 Aurel Boriçi
131 5:56 am PST, Jan 16 Doriana Metollari
130 5:53 am PST, Jan 16 Stefan gjuraj
129 5:52 am PST, Jan 16 Bujar Gosalci
128 5:39 am PST, Jan 16 Ermira Kthupi
127 5:38 am PST, Jan 16 D-ARCHITECT.INT D-ARCHITECT.INT
126 5:35 am PST, Jan 16 Anonymous
125 5:27 am PST, Jan 16 Riana Husted
124 5:00 am PST, Jan 16 Rasim Mjekiqi
123 4:58 am PST, Jan 16 Petrit Ibrahimi
122 4:57 am PST, Jan 16 Asdren Ibrahimaga
121 4:53 am PST, Jan 16 Arian Shuku
120 4:46 am PST, Jan 16 Hashim Thaqi
119 4:29 am PST, Jan 16 Anonymous
118 4:21 am PST, Jan 16 Ermiooni Peshkatari
117 4:18 am PST, Jan 16 Toska Husted
116 4:18 am PST, Jan 16 shpresa kastrati
115 4:07 am PST, Jan 16 Zana Radoniqi
114 4:06 am PST, Jan 16 Romina Gjata
113 4:05 am PST, Jan 16 Fatmire Hoxha
112 4:05 am PST, Jan 16 Zana Tabaku
111 3:56 am PST, Jan 16 Admir Ikonomi
110 3:46 am PST, Jan 16 Estevan Ikonomi
109 3:45 am PST, Jan 16 Kushtrim Krasniqi
108 3:37 am PST, Jan 16 yllza skeja
107 3:37 am PST, Jan 16 Festim UKA
106 3:36 am PST, Jan 16 Anonymous
105 3:26 am PST, Jan 16 Gazmend Bunjaku
104 3:15 am PST, Jan 16 Alban Dermaku
103 3:14 am PST, Jan 16 Ilir Zeka
102 3:13 am PST, Jan 16 Agim Devolli
101 3:11 am PST, Jan 16 Alban Ibrahimi

RECOGNIZE INDEPENDENT STATE OF KOSOVA
Recognize independent state of Kosova
Prishtina, January 12, 2007

Dear Decision Maker
The journey to independence for Kosova’s people has been difficult and full of sacrifices. In the decade of crisis, the people of Kosova faced brutal oppression on the scale of genocide, but remained resolute to make its dream for freedom, independence and democracy come true. Thanks to the military intervention against Serbia by the US, EU, NATO, UN, Kosova has been under international protection since 1999. The time has come for the will of Kosova’s people to be recognized and for Kosova to take its hard-earned and well-deserved place in the family of independent and democratic nations. Therefore, we call on you:
To recognize the right of self-determination of the people of Kosova

To recognize the independent and sovereign state of Kosova in its territorial entirety

To admit Kosova in the UN as its newest member

To recognize and acknowledge the independent state of Kosova represents the key to the stability in Kosova and the region

To understand the independent and democratic state of Kosova will guarantee the rights and perspectives for all of its citizens including minorities

To recognize that the independent state of Kosovo brings to an end the disintegration of ex-Yugoslavia and accelerates the integration of the region into the Euro-Atlantic community
We, the youth who are the initiators of this petition, want our country to become ‘a land of hope.’ This is possible only if the will of the people of Kosova is respected and internationally recognized.

Sincerely,

Njiheni shtetin e pavarur të Kosovës
Prishtinë, 12 janar 2007

Të nderuar vendimmarrës,
Rrugëtimi për pavarësi i popullit të Kosovës ishte i vështirë dhe plot sakrifica. Populli i Kosovës u ballafaqua me shtypjen brutale deri në shkallë të gjenocidit, por mbeti i vendosur që ëndrra për liri, pavarësi dhe demokraci të bëhet realitet. Falë intervenimit ushtarak ndaj Serbisë të SHBA, UE, NATO dhe OKB Kosova gjendet nën protektorat ndërkombëtar nga viti 1999. Tash është koha që të njihet vullneti i popullit të Kosovës dhe që Kosova ta zë vendin e merituar dhe të fituar me shumë mund në familjen e shteteve të pavarura dhe demokratike. Për këtë kërkojmë nga ju:
Të njihet e drejta për vetëvendosje e popullit të Kosovës

Të njihet shteti i pavarur dhe sovran i Kosovës, në tërësinë territoriale të saj

Kosova të pranohet në OKB, si anëtare më e re e saj

Të njihet dhe të pranohet se shteti i pavarur i Kosovës është çelës për stabilitetin në Kosovë dhe në rajon

Të kuptohet se shteti i pavarur dhe demokratik i Kosovës është garancë dhe perspektivë për të gjithë qytetarët e saj, përfshirë dhe minoritet

Të pranohet së shteti i pavarur i Kosovës përfundon dezintegrimin e ish-Jugoslavisë dhe përshpjeton integrimin e rajonit në bashkësinë Euro-Atlantike
Ne të rinjtë, iniciatorë të këtij peticioni, dëshirojmë që vendi ynë të bëhet “tokë e shpresës”. Kjo mund të realizohet vetëm nëse respektohet dhe njihet ndërkombëtarisht vullneti i popullit të Kosovës.

Me nderime,

Powered by Care2.com, Inc., © 2007 | We are a non-partisan organization, dedicated to providing you a voice to the world.

Advertisements

3 thoughts on “Sign this petition, you get a butterfly!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s